Àrea d’aportació puntual

L’àrea d’aportació puntual, situada al costat de la deixalleria, està prevista per situacions excepcionals en què no es pugui fer ús del servei habitual porta a porta.

Els residus que s’hi poden aportar són: restes orgàniques, paper i cartró, envasos lleugers, teixit sanitari i fracció resta.

Caldrà col·locar cada residu al contenidor corresponent. L’accés estarà controlat a través de targeta electrònica i es permetran un màxim de 12 entrades anuals. En cas de necessitats especials justificades, caldrà sol·licitar una ampliació a l’Ajuntament.