Àrea d’aportació puntual

L’àrea d’aportació puntual, situada al costat de la deixalleria, està prevista per situacions excepcionals en què no es pugui fer ús del servei habitual porta a porta.

Els residus que s’hi poden aportar són: restes orgàniques, paper i cartró, envasos lleugers, teixit sanitari i fracció resta. Caldrà col·locar cada residu al contenidor corresponent.

L’accés estarà controlat a través de targeta electrònica. El nombre màxim d’accessos permesos estarà limitat: habitatges i entitats tindran 12 accessos anuals; les segones residències fins a 52 accessos; les empreses, 25; i les masies i disseminats sense servei porta a porta hi podran accedir fins a 3 cops per setmana.

Si no teniu la vostra targeta, la podeu sol·licitar a través de: