Compostatge

Compostatge

El compostatge és un procés biològic aerobi pel qual els residus orgànics es descomponen per acció de microorganismes (bacteris i fongs), que els transformen en compost. El compost és un producte orgànic, higienitzat i estable que té una olor similar a la terra del bosc.

Per dur a terme aquest procés cal assegurar les següents condicions:

  • Humitat: el material ha d’estar humit, però no moll. Si està massa humit, els porus estaran plens d’aigua i, si està massa sec, els microorganismes no podran treballar. La humitat òptima és entre el 50 i 70%.
  • Oxigenació: cal garantir que tot el material té oxigen suficient per evitar que es podreixi en lloc de descompondre’s. Per assegurar-ho, cal realitzar barreges com a mínim setmanalment.
  • Porositat: una bona porositat del material garantirà que l’oxigen pugui ser present a tota la barreja. És per aquest motiu que cal afegir material estructurant, bàsicament branques i fusta natural triturada.
  • Temperatura: la temperatura òptima de funcionament del procés és de 45-55ºC, temperatura que assolirà el material per si mateix a causa del procés de compostatge. En algun punt les temperatures seran superiors, moment en què s’eliminaran les llavors i microorganismes.

Materials a compostar

Els materials a compostar són els següents:

COMPOSTAR
• Restes de fruita i verdura
• Pa sec
• Restes de menjar cuinat
• Marro de cafè i restes d’infusions
• Closques d’ou aixafades
• Fruits secs
• Paper de cuina i tovallons de paper
• Flors, rams pansits i fulles
• Gespa i altres herbàcies
• Restes de poda i branques triturades
• Restes de l’hort
• Serradures de fusta natural
• Fruita i plantes malaltes *
• Excrements d’animals *
• Males herbes *
EN PETITES QUANTITATS
• Restes de carn i peix
• Ossos, espines i closques de marisc
• Taps de suro
• Pinassa i altres fulles dures
• Cartró ondulat o de l’ouera
• Pells de cítrics
NO COMPOSTAR
• Serradures de fusta tractada o aglomerats
• Residus inorgànics i no biodegradables
• Residus especials

* aquests es poden compostar si el procés funciona correctament i s’aconsegueixen temperatures elevades.

Aplicacions del compost

El compost pot ser utilitzat amb les següents aplicacions:

GESPA
QUANTITAT
Nova plantació: 2-3 kg/m2
Manteniment: 0,5-1 kg/m2

OBSERVACIONS
Aplicació a la primavera o principis d’estiu
ARBRES FRUITERS
QUANTITAT
Nova plantació: barreja a parts iguals de terra i compost
Fertilitzant: capa de 2 cm a la base de l’arbre

OBSERVACIONS
Aplicar just després de la recol·lecció
HORT
QUANTITAT
1-3 kg/m2

OBSERVACIONS
Aplicar abans de plantar
PARTERRES
QUANTITAT
1-2 kg/m2 o barreja a parts iguals
ARBRES I ARBUSTS
QUANTITAT
2-3 cm a la base

OBSERVACIONS
Aplicar a la tardor
TESTOS I JARDINERES DE FLORS
QUANTITAT
2 cm barrejat amb terra de jardí

OBSERVACIONS
Aplicar a la primavera
TRASPLANTAMENTS
QUANTITAT
Una part de compost i tres de terra

OBSERVACIONS
Aplicar en el moment de trasplantar