Compostatge

Compostatge

El compostatge és un procés biològic aerobi pel qual els residus orgànics es descomponen per acció de microorganismes (bacteris i fongs), que els transformen en compost. El compost és un producte orgànic, higienitzat i estable que té una olor similar a la terra del bosc.

Per dur a terme aquest procés cal assegurar les següents condicions:

  • Humitat: el material ha d’estar humit, però no moll. Si està massa humit els porus estaran plens d’aigua i si està massa sec els microorganismes no podran treballar. La humitat òptima és entre el 50 i 70%.
  • Oxigenació: cal garantir que tot el material té oxigen suficient per evitar que es podreixi enlloc de descompondre’s. Per assegurar-ho, cal realitzar barreges com a mínim setmanalment.
  • Porositat: una bona porositat del material garantirà que l’oxigen pugui ser present a tota la barreja. És per aquest motiu que cal afegir material estructurant, bàsicament branques i fusta natural triturada.
  • Temperatura: la temperatura òptima de funcionament del procés és de 45-55ºC, temperatura que assolirà el material per si mateix degut al procés de compostatge. En algun punt les temperatures seran superiors, moment en que s’eliminaran les llavors i microorganismes.

Materials a compostar

Els materials a compostar són els següents:

COMPOSTAR
• Restes de fruita i verdura
• Pa sec
• Restes de menjar cuinat
• Marro de cafè i restes d’infusions
• Closques d’ou aixefades
• Fruits secs
• Paper de cuina i tovallons de paper
• Flors, rams pansits i fulles
• Gespa i altres herbàcies
• Restes de poda i branques triturades
• Restes de l’hort
• Serradures de fusta natural
• Fruita i plantes malaltes *
• Excrements d’animals *
• Males herbes *
EN PETITES QUANTITATS
• Restes de carn i peix
• Ossos, espines i closques de marisc
• Taps de suro
• Pinassa i altres fulles dures
• Cartró ondulat o de l’ouera
• Pells de cítrics
NO COMPOSTAR
• Serradures de fusta tractada o aglomerats
• Residus inorgànics i no biodegradables
• Residus especials

* aquests es poden compostar si el procés funciona correctament i s’aconsegueixen temperatures elevades.

Aplicacions del compost

El compost pot ser utilitzat amb les següents aplicacions:

GESPA
QUANTITAT
Nova plantació: 2-3 kg/m2
Manteniment: 0,5-1 kg/m2

OBSERVACIONS
Aplicació a la primavera o principis d’estiu
ARBRES FRUITERS
QUANTITAT
Nova plantació: barreja a parts iguals de terra i compost
Fertilitzant: capa de 2 cm a la base de l’arbre

OBSERVACIONS
Aplicar just després de la recol·lecció
HORT
QUANTITAT
1-3 kg/m2

OBSERVACIONS
Aplicar abans de plantar
PARTERRES
QUANTITAT
1-2 kg/m2 o barreja a parts iguals
ARBRES I ARBUSTS
QUANTITAT
2-3 cm a la base

OBSERVACIONS
Aplicar a la tardor
TESTOS I JARDINERES DE FLORS
QUANTITAT
2 cm barrejat amb terra de jardí

OBSERVACIONS
Aplicar a la primavera
TRANSPLANTAMENTS
QUANTITAT
Una part de compost i tres de terra

OBSERVACIONS
Aplicar en el moment de trasplantar