Recollida de trastos i poda

Recollida de trastos i poda

Aquest servei s’ofereix única i exclusivament als usuaris domèstics, en cap cas a les activitats.

Recollida de voluminosos

Es recollirà el primer dimarts de cada mes, prèvia trucada a l’Ajuntament (93 869 85 12 Ext. 4). La data límit per sol·licitar la recollida serà el dimecres de la setmana anterior; en cas contrari caldrà esperar a la recollida del mes següent.

Els trastos s’hauran de deixar a la porta de l’edifici o habitatge; no es recolliran de l’interior de l’edifici (excepte situacions molt justificades).

La recollida de voluminosos es farà tots els mesos de l’any.

A més d’aquest servei, es podran aportar a la deixalleria municipal en l’horari habitual d’obertura.

Recollida de poda i restes de jardineria

Les restes de jardineria en petites quantitats, fins a 50 litres, es podran aportar coincidint amb la recollida porta a porta de la fracció orgànica. En cas de ser de major volum, es podrà sol·licitar el servei de recollida al domicili.

Es recolliran el tercer dilluns del mes, prèvia trucada a l’Ajuntament (93 869 85 12 Ext. 4). La data límit per sol·licitar la recollida serà el dimecres de la setmana anterior; en cas contrari caldrà esperar a la recollida del mes següent.

Serà obligatori utilitzar els contenidors de poda estandarditzats, que cal sol·licitar a l’Ajuntament (previ pagament del cost dels mateixos).

A més d’aquest servei, es podrà aportar a la deixalleria municipal en l’horari habitual d’obertura.