Recollida comercial

Recollida comercial

La recollida de residus a les activitats es realitzarà mitjançant el sistema porta a porta o amb contenidors al carrer, en funció de les fraccions de recollida.

RECOLLIDA PORTA A PORTA

La recollida de residus es realitzarà seguint el calendari següent. Important: el calendari indica el dia en què es recullen els residus, de manera que caldrà treure-ho al carrer la nit abans. Així doncs, si dilluns es recull l’orgànica, caldrà treure el cubell d’orgànica el diumenge a la nit; i així en tots els casos.

DillunsOrgànicaOrgànicaTeixit sanitari
DimartsEnvasosEnvasosTeixit sanitari
DimecresOrgànicaOrgànicaTeixit sanitari
DijousPaper i cartróPaper i cartróTeixit sanitari
DivendresEnvasosEnvasosTeixit sanitari
DissabteOrgànicaOrgànicaTeixit sanitari
DiumengerestaResta (quinzenal)
Orgànica

La fracció orgànica es recollirà tres cops per setmana. És obligatori utilitzar el cubell estandarditzat de color marró, i sempre amb bossa compostable. En els casos de gran generació de restes orgàniques, es podrà establir una recollida addicional el divendres.

Envasos

Els envasos es recolliran dos cops per setmana. És obligatori utilitzar el cubell estandarditzat de color groc, i pot anar amb bossa de plàstic o sense.

Paper i cartró

El paper i cartró es recollirà un cop per setmana. És obligatori utilitzar el cubell estandarditzat de color blau en els casos en què se’n disposi, i pot anar amb bossa de paper o sense, però mai amb bossa de plàstic. Si no es disposa de cubell, caldrà plegar el cartró i lligar-lo o bé entregar el paper en una capsa de cartró.

resta

La fracció resta es recollirà un cop cada quinze dies. És obligatori utilitzar el cubell estandarditzat de color gris, i ha d’anar sempre amb bossa de plàstic.

Els bolquers i altre tipus de teixit sanitari (compreses…) es podran entregar cada dia amb el cubell estandarditzat de resta