Ja es pot demanar la bonificació per l’ús de la deixalleria

Ja es pot demanar la bonificació per l’ús de la deixalleria

Ja es pot demanar la bonificació en la taxa de residus per l’ús de la deixalleria de forma regular durant l’any 2023.

Requisits a complir:

1.- Fer ús regular durant tot l’any de la deixalleria municipal (a efectes de comptabilització només s’admetran tres albarans per mes).

  • Cal que els albarans estiguin degudament omplerts.
  • Només se’n poden beneficiar els usuaris particulars.

2.- Condicions de la bonificació:

  • Bonificació del 10% de la taxa de residus per la realització d’entre 12 i 23 entregues durant l’any natural.
  • Bonificació del 20% de la taxa de residus per la realització de 24 o més entregues durant l’any natural.

La bonificació només serà vàlida per a l’exercici en què se sol·liciti.

3.- Documentació a presentar:

 • Sol·licitud de bonificació de la taxa de residus a través d’instància general
 • Albarans d’entrega de residus
 • DNI o NIE
 • Comprovant de pagament de la taxa de residus de l’any dels albarans.

 

Articles Relacionats