Recollida porta a porta de la fracció resta

Recollida porta a porta de la fracció resta

  • QUINS RESIDUS HI HE DE POSAR?

Residus que no es poden reciclar: pols, ceràmica, burilles, residus sanitaris, etc.

  • QUIN CUBELL HE D’UTILITZAR?

El gris.

  • COM ELS HE DE POSAR?

En una bossa de plàstic.

  • QUIN DIA ELS HE DE TREURE?

Els dissabtes, cada quinze dies.

  • QUIN DIA ELS RECULLEN?

Els diumenges, cada quinze dies.

Amb el suport de:

Articles Relacionats