Europa ens demana reciclar

Europa ens demana reciclar

Un dels sectors que s’ha vist més influenciat per les polítiques de la Unió Europea és el sector del medi ambient. En el cas dels residus, no és diferent i els objectius ambientals fixats per Europa estan marcant les polítiques de gestió dels residus municipals.

El 23 de febrer de l’any 2018 es va aprovar el nou paquet de mesures sobre l’economia circular a Europa. Aquest paquet inclou l’aprovació de diferents directives relacionades amb els residus municipals. Entre altres, els objectius generals d’aquestes mesures són la intensificació del reciclatge i la creació d’una economia circular. Les noves directives estableixen objectius vinculants amb dates límit per al reciclatge de residus i la reducció de l’abocament.  Així mateix, contemplen  l’aplicació de sancions per als països membres que no assoleixin aquestes fites.

Entre els objectius vinculants cal destacar:

  • Reciclatge dels residus municipals

– 55% el 2025
– 60% el 2030
– 65% el 2035

  • Limitar l’abocament de residus municipals en dipòsits controlats al 10% el 2030.

La mitjana de reciclatge a Catalunya l’any 2019 va ser del 44,8% i a Calaf del 49%. Arribar al 55% de reciclatge no és senzill. Per aquest motiu, la Unió Europea recomana per fer aquest salt qualitatiu i implantar sistemes de recollida més eficients, com són el porta a porta i el pagament per generació.

Amb el suport de:

Articles Relacionats