Què fan altres municipis?

Què fan altres municipis?

L’emergència ambiental mundial en relació amb la producció de residus ha provocat diferents reaccions en cadena per part de les administracions, que han acabat afectant la gestió municipal dels residus, fent que en els últims anys molts municipis hagin experimentat canvis en els seus sistemes de gestió de residus.

Un dels canvis més freqüents per part dels municipis ha estat el pas del model de recollida en contenidors al model porta a porta. Segons dades de l’Associació de Municipis porta a porta, a finals del 2020 hi havia a Catalunya 222 municipis amb aquest model i 108 d’aquests havien fet el canvi en els últims 5 anys.

La principal raó d’aquest creixement són els bons resultats en recollida selectiva i és que segons les dades de l’Agència de Residus, 92 dels 100 millors municipis amb recollida selectiva són municipis amb el model porta a porta implantat. Totes aquestes poblacions tenen resultats per sobre del 70% de recollida selectiva.

L’evidència i acord entre els principals actors sobre l’eficiència del sistema és tan ampli que l’any 2017 la Comissió Europea va emetre un comunicat d’advertiment als estats membres que no complien amb els objectius de recollida selectiva en el qual proposava el sistema porta a porta com el sistema més adient per arribar a assolir-los.

Amb el suport de:

Articles Relacionats