Més del 85% de recollida selectiva a Calaf durant el mes de juny

Més del 85% de recollida selectiva a Calaf durant el mes de juny

El percentatge de reciclatge al municipi ha arribat al 86,15% durant el mes de juny. El tant per cent de recollida selectiva de cada fracció ha estat el següent: orgànica (51,90%), envasos (17,22%), resta (13,86%), paper i cartró (9,13%) i vidre (7,90%).

Els resultats mostren una tendència ascendent en el percentatge de reciclatge a la localitat, ja que durant els primers quinze dies de funcionament del porta a porta es va assolir el 84%.

Així mateix, els resultats de recollida selectiva des de la implantació del nou sistema són significativament superiors als obtinguts durant els mateixos períodes de l’any passat, quan el percentatge de reciclatge se situava entorn el 30%.

 

El sistema porta a porta

La recollida de residus porta a porta va començar a funcionar a Calaf el passat 25 de maig. Des d’aleshores, les fraccions orgànica, envasos, paper i cartró i resta es recullen a través del sistema porta a porta, que consisteix en la recollida separada de les diverses fraccions dels residus davant de la porta de cada casa, comerç o empresa. El vidre, la roba i els olis vegetals són les úniques fraccions que es continuen recollint mitjançant contenidors al carrer.

El sistema porta a porta és un model de recollida contrastat, implantat a més de 200 municipis de Catalunya i que garanteix els millors percentatges de recollida selectiva, arribant fins a més del 80% en alguns municipis.

Amb aquest canvi, l’Ajuntament de Calaf vol assolir els objectius europeus de recollida selectiva de residus i posicionar Calaf com un municipi referent en sostenibilitat i medi ambient.

Articles Relacionats