On van els residus recollits a Calaf?

On van els residus recollits a Calaf?

 

El reciclatge de residus és un sector cada vegada més important dins del teixit industrial català. Un factor decisiu ha estat la valorització dels residus com a recursos, que s’utilitzen com a matèries primeres per la fabricació de nous productes. Així doncs, el sector del reciclatge a Catalunya ocupa a més de 1.000 empreses i proporciona més de 36.000 llocs de treball.

Els residus recollits selectivament a Calaf generen valor econòmic local, ja que els seus destins són principalment plantes ubicades a la mateixa comarca:

  • La fracció orgànica es porta a la Planta de Compostatge de Jorba, on es tracten més de 10 mil tones de fracció orgànica i s’obté compost apte per ser aplicat als camps de cultiu, tancant així el cicle de la fracció orgànica.
  • Els envasos lleugers es porten a la Planta de Triatge d’Envasos d’Igualada, on es fa una primera classificació dels materials per portar-los a plantes especialitzades.
  • El paper i cartró es tractarà al Centre de Gestió Ambiental d’Igualada, on també es fa una primera classificació per després fer arribar les diferents qualitats de paper i cartró a les plantes de reciclatge.
  • El vidre es porta a la planta de l’empresa Daniel Rosa, S.A. ubicada al Prat de Llobregat. Allí es fa el reciclatge d’aquest material, que majoritàriament acaba formant nous envasos de vidre.

Articles Relacionats