Un 51% dels residus recollits a Calaf no es reciclen

Un 51% dels residus recollits a Calaf no es reciclen

 

Segons la bossa tipus catalana de residus, la fracció resta o rebuig sols hauria d’ocupar un 15% de la proporció total dels residus generats al municipi. Comparant els residus realment recollits i els que teòricament es generen, es pot observar que la fracció resta és majoritària i que s’hi troben barrejats residus de totes les fraccions, però principalment de l’orgànica. Seguint amb la comparació, la següent fracció amb més marge de diferència és el paper i cartó, seguit dels envasos lleugers i els envasos de vidre.

 

Tal com s’observa a les dades, la recollida selectiva a Calaf té un gran marge de millora. Concretament, la fracció orgànica és la que més es genera i, per tant, la més important per millorar els resultats. Amb el nou sistema, aquesta fracció serà la que més cops es recollirà.

Amb aquestes premisses, l’Ajuntament de Calaf i molts municipis de Catalunya busquen nous models i sistemes de recollida amb l’objectiu de millorar els resultats finals de recollida selectiva.

Articles Relacionats