Què passa amb els residus que no separem correctament?

Què passa amb els residus que no separem correctament?

La fracció resta hauria de suposar sols un 15% dels residus generats a les llars. Actualment, però, la recollida d’aquesta fracció suposa més del 51% dels residus recollits a Calaf. El destí d’aquests residus serà la Planta de Transferència d’Igualada i posteriorment l’abocador. Així doncs, tot el rebuig d’aquesta fracció procedent de la recollida de residus de Calaf acaba a l’abocador d’Hostalets de Pierola (Can Mata).

Un abocador de residus és el pitjor destí per qualsevol material, ja que aquest serà enterrat en una gran muntanya de residus sense cap possibilitat de ser aprofitat. Els abocadors generen un gran impacte ambiental a curt termini (olors i lixiviats) i també a llarg termini, ja que els residus quedaran per sempre més en aquell espai i sempre s’hauran de realitzar actuacions de manteniment i tractament de gasos i lixiviats. Actualment, l’abocador de Can Mata ocupa 77 hectàrees i es preveu la seva ampliació fins a més de 90 hectàrees, la superfície equivalent a més de 90 camps de futbol.

Per acabar, doncs, cal tenir present la gran diferència que suposa separar els residus correctament, el destí dels quals serà el reciclatge, i dipositar-los sense separar a la fracció resta, amb destí final a un abocador amb el consegüent impacte ambiental i econòmic.

Amb el suport de:

Articles Relacionats