Recollida porta a porta de la fracció envasos

Recollida porta a porta de la fracció envasos

  • QUINS RESIDUS HI HE DE POSAR?

Tots aquells residus, que han servit per envasar, tapar, embolicar i que no són de cartó o vidre. Per exemple: brics, llaunes, paper d’alumini, ampolles, etc.

  • QUIN CUBELL HE D’UTILITZAR?

El cubell de color groc.

  • COM ELS HE DE POSAR?

En una bossa o a granel dins del cubell.

  • QUIN DIA ELS HE DE TREURE?

Els dilluns i els dijous.

  • QUIN DIA ES RECULLEN?

Els dimarts i els divendres.

  • QUE PASSA SI NO M’HI CABEN AL CUBELL?

Podem posar una bossa damunt del nostre cubell.

  • COM PUC REDUIR-LOS

Comprant a granel, comprant productes frescos, utilitzar envasos retornables.

Amb el suport de:

Articles Relacionats