Adéu als contenidors

Adéu als contenidors

El dimarts 25 de maig de 2021 és la data triada per l’Ajuntament de Calaf per realitzar el canvi al model de recollida de residus porta a porta. Aquest canvi comportarà la desaparició de la majoria de contenidors del municipi. Sols es mantindran al carrer els contenidors de vidre, roba i olis vegetals. Les altres fraccions (envasos, paper i cartró, orgànica i resta) es recolliran als portals dels habitatges i s’hauran de lliurar per part de la ciutadania dins dels cubells que ha repartit l’Ajuntament.

Els contenidors seran retirats durant les hores prèvies a l’inici del nou sistema de recollida i es classificaran segons el seu estat. Els contenidors en més bon estat es reutilitzaran, mentre que els  més deteriorats es transportaran a un centre de reciclatge, on s’aprofitaran els materials que els integren per a nous usos.

Amb el suport de:

Articles Relacionats