Per a què serveix el cubell airejat?

Per a què serveix el cubell airejat?

En el procés d’implantació de la recollida porta a porta l’Ajuntament de Calaf ha repartit gratuïtament diferents contenidors, un per a cada fracció. En el cas de l’orgànica, s’ha optat per facilitar dos tipus de cubells. El model airejat es podrà utilitzar dins la llar, però el que caldrà treure al carrer i tindrà el xip serà el cubell tancat.

El model airejat, juntament amb la bossa compostable, permet l’aeració de les restes orgàniques. L’orgànica fa pudor quan no circula l’aire, ja que sense presència d’oxigen comença a fermentar. A més, el fet que el cubell estigui airejat fa que els sucs s’evaporin. Amb un cubell tancat es condensen i es queden a les parets o al fons del cubell, de manera que quan l’obrim fa pudor. El model airejat evita la presència d’aquests sucs. Per tal que es doni aquesta situació és molt important complir els dos condicionants: bossa compostable i cubell airejat.

Amb el suport de:

Articles Relacionats