Com es farà la recollida comercial?

Com es farà la recollida comercial?

Un dels avantatges del sistema de recollida porta a porta és la possibilitat d’adaptar-se a les característiques de cada productor. Així doncs, tot i que en termes generals la recollida a les activitats econòmiques serà igual que als habitatges, el sistema permet realitzar algunes adaptacions per tal que cada activitat s’adapti al model porta a porta segons la tipologia i quantitat de residus generats.

Les principals adaptacions que ofereix el sistema són el lliurament de contenidors amb volums adaptats a les produccions de cada activitat econòmica i la realització de freqüències de reforç comercial únicament per les activitats amb més producció de residus.

Els contenidors especials per a comerços i activitats econòmiques han estat facilitats per l’Ajuntament abans de l’inici del nou servei i tenen diferents volums: 120 l, 240 l, 360 l o 1100 l.

Amb el suport de:

Articles Relacionats